Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 179 . )
m
Tirer , arracher , extuaire.
Tirer is naai* zich doen bewegen.
iemand bij den arm trekken; eenen doorn uit
den voet trekken.
Exlraire onderstelt een mengsel, waarvan men
eenige deelen afzondert, of eene zamenstelling ,
die men ontbindt.
Ilct sap uit planten trekken; den wortel uit een
getal treiken.
Arracher is met geweld trekken.
Eenen land trekken, boomen met den wortel
uit den grond rukken.
Chose , affaire.
Chose wordt gezegd van elk onbezield voorwerp,
alsmede van eene voltooide handeling, van eene
daadzaak.
Steenen, boomen, bloemen enz. zijn dingen.
Ik heb zoo even eene vreemde zaak vernomen.
Affaire wordt gezegd van alles wat het onder-
werp eener bezigheid is, — van hetgene gedaan
wordt of moet worden.
Een koopman, een ambtenaar hebben zaken te
regelen.
Parti , pariie , (partij).
he parti is de verceniging van personen die een
zelfde belang hebben; het beteekent ook nut,
voordeel.
Prins Willem nam legen Spanje de partij der
vrijheid. ^ ^
l)e zuinigheid trekt partij van alles.
Une parlie is ccnc uitspanning.
'De meeste pleizierpartijen verzwelgen veel geld ,
CU overladen met vennocijenis.