Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
IT
( )
Homme drsigne (jnelijiiel'ois une qnalilé , une
profession , un étaf : son pluriel est gens,
U71 homiele homme, l'^cn eerlijk man.
i.es honnêtes ge^jfs,
U71 homme de lettres.
Un homme d'église.
Un homme de bie7i.
De eerlijke lieden.
JCen geleerde.
Ken geestelijke.
Een weldenkend man.
Gens ^ pour//ow?we5r (nienschen , lieden) se prend
('ollectivement pour une classe, les domestiques,
les subordonnés, les hommes d^in parti. Ce ter-
me ne s'emploie pas avec un adjecïif numéral, ni
même avec un mot qui indique une collection
■restreinte , tels que : plusieurs , quelques.
Des gens de conditio7i, Menschen van aanzien.
Alette dame à Vœil sur Deze dame houdt het oog
ses gens, op hare dienstboden,
ie colonel fit avancer De kolonel deed zijn volk
ses ge7is, a^oorwaarts rukken.
Le capitaine du vais- De kapitein van het schip
seau fit débarquer ses deed zijn volk aan land
ge7ïs, gaan.
Certaines gens aiment Zeker soort van menschen
Ie désordre, houden van wanorde.
Ferso7ine^ (persoon, mensch) a une signiGcation
plus particularisée qui le rend susceptible de se
joindre à un adjectif numéral, ainsi qu'à toute
expression qui indique une collection.
Tre7ite perso7i7ies. Dertig menschen.
Plusieurs perso7ines. Verscheidene -menschen.
Quelques personnes, Eenige menschen.
Nombre de perso7ines. Een aantal menschen.
Du monde (menschen , volk) se prend collecti-