Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page

( 173 . )
(1 zeer gewigtige gevolgen. Die geLeurtenis Le-
n de Denen den i moed te benemen, waarvan
n groot getal, de dwingelandij van hunnen ko-
ng verfoeijende, zijn leger verlieten, en zich on-
r de vanen van Gustaaf schaarden, terwijl dc
veden in menigte van alle kanten aanliepen, om
de verlossing van hun land mede te werken,
it Zweedsche leger was weldra talrijk genoeg op
t Gustaaf het in verscheidene korpsen kou ver-
den , en te gelijk tot de verlossing van verschil-
de provinciën des koningi'ijks te werken. In
ne vergadering, die Gustaaf bijeen riep om te
raadslagen over de beste middelen om een ein-
aan den oorlog te maken, werd hij.,als admi-
strateur uitgeroepen, en met eene zeer uitge-
eide magt bekleed. Het was echter niet dan na
er jaren van eenen vernielenden oorlog, waar-
hij zooveel genie als onverschrokkenheid aan
n dag legde, dat hij zich meester van Slokhohu
iakte, e]i nadat de staten van het koningrijk
m op den 6den Junij 1523 den titel van ko-
ng hadden opgedragen.
Gustaaf op den troon van Zweden geplaatst,
ijverde zich om de woonden te heelen, die dc
rlog en de dwingelandij van Christiera aan dat
d hadden toegebragt.
CACOLOGIE.
1.
César pour battre ses ennemis commanda i ses
ns dc battre au visage.