Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 172 . )
marken toebehoorde, en die hij zich aanmatigdi
om tot vermeerdering van het getal zijner aanha
g^'S te gebruiken,
19. Vervolg.
Die eerste overwinning van Gustaaf baarde vc
opzien in het land. Men voegde zich van a'
omliggende dorpen bij hem. Eenige edelen , d
hier en daar zwierven om zieh aan de naspori
gen van den dwingeland tc onttrekken , kwam
dezen toeloop vermeerderen , die spoedig tot d]
duizend man aangroeide. Gustaaf stelde al zij
zorgen in het werk om zijn klein leger in ee
geregelde orde te brengen ; om de speren en j
len le verbeteren , en om de wijze van strijden
onderwijzen. Ieder' dag kwamen nieuwe aanh^
gers zijne strijdkrachten vermeerderen ; zoodat ]
zich, in de maand Mei 1521, aan het hoofd v
15000 man bevond. Toen verklaarde hij openli
den oorlog aan Christiern, die toen geene ande
verdediging had, dan zijne deensché soldaten,
vreemdelingen, die hem ter liulpe gekomen
ren, had hij na zijne intrede binnen Stokhol
afgedankt, en had zelfs geweigerd hun de solc
te betalen , die hij hun schuldig Avas,
Gustaaf naderde steeds Stokholm ; maar daar 1
noch kruid , noch vuurwapenen had, kon hij 1
beleg van geene eene vesting ondernemen. ï
gelukte hem echter om zich door list van ee
versterkte stad, en die van eene goede artille
voorzien was, meester te maken , nadat hij in
straten eene luisterrijke overwinning behaald ha<
20. Vervolg.
De laatste overwinning door Gustaaf beha;