Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 168 . )
taaf en de dood van Stenture bragten de Zwed
tot het uiterste. De weduwe van den Administ:
teur nam echter maatregelen om Stokholm te vi
dedigen. De Denen rukten voort om het te be
geren; maar de boeren deden er een groot ge
in vei'scheidojie kleine gevechten sneuvelen. Chi
tiern deed zijne vloot naderen om Stokholm me
ter zey aantevallen.
Intmsschen gelukte het Gustaaf om zich , in j
ne gevangenis van Jutland, boeren kleederen
verschaffen, en van een oogenblik, waarop 1
minder streng bewaakt werd, gebruik te mak
om te ontsnappen , ofschoon hij niet wist op w
ke wijze hy Zweden zoude kunnen bereiken.
15. Vervolg.
Nadat Gustaaf zijne gevangenis verlaten hat
ontmoette hij te Flensburg ossenkoopers van I
beek. Hij kwam met hen in gesprek, verkrf
eene plaats van ossendrijversknecht, en kwam ]
houden te Lübeck aan. In die stad, waar ]
volkomen vrij was, vond hij wel middelen (
naar Zweden terug te keeren; doch wegens ee
ge verhindering , verkreeg hij slechts na een j;
wachtens een koopvaardijschip , om hem aldaar
ver te brengen. Hij kwam te Calmar aan, <
nog door de Zweden bezet was , maar waarvan
bevelhebber slechts op eene goede gelegenln
wachtte om die stad aan de Denen te verkoojie
hij ontving dus Gustaaf op eene koele wijze. G
taaf trok zijne boerenkleederen weder aan,
ging door zijige vijanden henen om zich in
binnenlanden éj begeven. Van zijnen kant spa
de Christieru'noch bedreigingen, noch bclofl