Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 165 . )
Ie, die, in zijne hoedanigheid van j)rimaat van
het koningrijk, in die vergadering had moeten
verschijnen, riep de geestelijken Lijeen in zijn ka-
steel, op eene rots gelegen en van vestingwerken
omringd. In de vergadering der edelen besloot
men de regten van het land te zullen handhaven.
Trolle werd vijand van het land verklaard, en
men gaf bevel om hem in zijn kasteel te belegeren.
Gustaaf, zoon van Eric, een van de aanzien-
lijkste raadsheeren , en neef van Stenture , werd
met dezen aanval belast, en zijn gedrag, bij die
gelegenheid, verwierf hem de achting en de be-
wondei'ing zijner landgenooten.
In deze omstandigheden zoekt Christiern den
steun van den Paus Leo X. Hij zendt 4000 De-
nen naar Zweden. Gustaaf trekt hen te gemoet
cn behaalt eene roemrijke overwinning. Hij keert
naar het beleg van het kasteel terug. Trolle geeft
zich bij verdrag over, en verkrijgt de vergunning
bm zich naar Stokholm te begeven.
12. Vervolg*
Nadat Trolle te Stokholm aangekomen was,
werd hij ter beschikking van de staten gesteld,
die hem vijand van den staat verklaarden. Hij
werd afgezet en zijn kasteel afgebroken. Trolle
nam den schijn aan van zich aan die beslissing te
onderwerpen, en zonderde zich in eenen klooster
af, om boete te doen; maar hij zond eenen ver-
trouweling naar. Home, om tegen hetgene ten
zijnen opzigte gebeurd was, te- protesteren. De
paus zond Arcimboldi naar Zweden, met last om
met den banvloek te dreigen, als men Trolle niet
herstelde. De senaat weigerde^ maar hood het