Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
i ( 161 )
kundigheden verkregen, die hem met eer op het
voetspoor van zijnen vader hadden kunnen leiden,
maar de ongelukkige twisten , die Se«, theologanten
dien tijd vérdeelden, deden*hem besluiten
om van die loopbaan aftezien, e» zich by uit-
sluiting aan de geneeskunst toe te wijden.
8. Fèrvolg.
Hij werd tot Doctor in de geneeskunst gepro-
moveerd in den ouderdom van vijfentwintig jai-en,
en bleef zijne wiskundige lessen aanhouden, die
hij voor zijn bestaan behoefde, totdat er zieken
kwamen. Zoodra hij praktijt begon te krijgen,
besteedde hij aan boeken alles wat hij konde be-
zuinigen , ten einde zich in zijn beroep bekwamer
te maken. Hij leide zich ook bijzonder toe op de
scheikunde en op de plantenkunde.^ Hij verge-
noegde zich niet met de kennis van alles wat ee-
ligzins tot de geneeskunst behoort; maar zijne
iefde voor de wetenschappen, door een gelukkig
jeheugen bijgestaan, deed hem in andere vakken
!ene uitgebreide geleerdheid verkrijgen.
Zijne reputatie vermeerderde zeer spoedig. Men
leed pogingen om hem overtehalen zich in den
ïaag nedertezetten; maar hij weigerde, omdat hij
n Leiden betere gelegenheid vond om zich in zij-
le studiën te volmaken, en omdat hij vreesde in
;ene hofstad minder onhafh^^^ijkheid te zullen
(cnieten.
Tot zijn vierendei-tigste'jMr bleef hij te Leiden
ds geneesheer, al zijnen tijd toewijdende aan de
lorg zijner lijders (zieken) en aan zijne geliefkoos-
le studiën. Te dier tijd werd hij benoemd om
vacante plaats van hoogleeraar in de ge-
il