Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( )
les
igno'
On instruit
rants*
Ce jeune homme est in-
slruil dans toutes les
branches de la phy-
sique.
ha loi instruit les ci-
toyens de leurs droits
et de leurs devoirs*
Un chef instruit ses
subordonnés de ce
qu ils ont à faire.
Instruire d'exemple.
onderrigt de bur-
Men onderwijst de on-
kundigen.
J)ic jongeling is in al de
talken der natuurkun-
de onderwezen (kun-
dig).
Ue wet
gers van hunne regten
en van hunne pligten.
Een opperhoofd onder-
rigt zijne onderge-
schikten van hetgene
z'j te doen hebben.
Boor zijn voorbeeld on-
derwijzen.
Enseigner et apprendre ont Ia chose pour ré-
gime direct"; celui ^instruire est la personne.
Apprendre et sHnstruire peuvent avoir la per-
sonne pour sujet.
liions appjrenons aisé-
ment les choses qui
nous sont agréables.
On apprend d''un maî-
tre en écoulant ses
leçons,
071 s'^instruit en 7'éjlé-
chissa^t à ce qu^on
a appris , et en fai-
sant des recherches.
On apprend souvent des
choses insignifiantes :
on ne s'instruit quen
apprenant des choses
utiles.
Wij leeren gemakkelijk
de zaken , die ons aan-
genaam zijn.
Men leert van eenen mees-
ter door naar zijne
lessen te luistei^en.
Men wordt kundig door
na te denken over het
geleerde en door na-
sporingen te doen.
Men leert dikwijls onbe-
duidende zaken: men
onderrigt zich slechts
door nuttige zaken te
leeren.