Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 154 . )
aarde om de zon draait 5 vele menschen zijn er
van verzekerd door het vertrouwen, dat die ge-
leerden moeten inboezemen.
loürn , pksant.
Het eerste dier woorden heeft eigenlijk jneer
betrekking op hetgene het ligchaam bezwaart; het
tweede wordt gezegd van zaken, die den geest
bezwaren. Men heeft kracht noodig om het eerste
te dragen, en moed om het tweede te verdragen.
Een zwak mensch vindt zwaar, wat een ander
ligt vindt.
De gedachte van eene kwade daad bedreven
tc hebben is een zware last voor het geweten.
Ecliter bezigt men zeer dikwijls in de
eerste beteekenis; maar nooit lourd in de tweede.
3. Chemin , koute.
Deze twee woorden hebben betrekking op de
middelen van gemeenschap van eene plaats met
eene andere. Het eerste beteekent meer bijzonder
het terrein, waarover men loopt- De weg is ge-
baand ; de weg is regt of gekronkeld, ellen of
hobbelig, smal of breed. ^
Het tweede heeft betrekking op den afstand,
dien men moet doorloopen, op den aard der
voorwerpen, die men er aantreft. De weg is ver-
velend of aangenaam , eenzaam of veel bezocht,
veilig of gevaarlijk.
Être, essence.
Un êlrc is wat bestaat, of wat men zich voor-
stelt als bestaande.
Alle wezens in dc natuur staan onderling in
zekere betrekking.