Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 153 )
2. Médiocre , modique.
Médiocre is de toestand eener zaak tussclien
het groote en het kleine, — het goede en het slechte.
Eene middelmatige stad. — De venvaande men-
schen zijn middelmatige verstanden.
Modique beteekent van weinig aanbelang, en
wordt slechts van zaken gezegd.
Arbeid en zuinigheid kunnen eene matige for-
tuin vei'meerderen.
Essentiel, principal.
Essentiel, hoedanigheid, die tot eene zaak be-
hoort, — die volstrekt noodzakelijk is.
De uitgebreidheid is eene voorname eigenschap
y van alle ligehamen,
Principal is de belangrijkste hoedanigheid, —
die den eersten rang bekleedt.
De zinneloozen beschouwen het vermaak als het
voorname doel van hun bestaan.
Certain , sûr , asscré.
Wat bewezen is, is certain. Waar men op
vertrouwen kan, is sûr. Assuré onderstelt de
getuigenis van anderen.
De grondbeginsels der meetkunst zijn zeker; de
jeest verki'ijgt door derzelver middel den hoogsten
jraad van zekerheid.
De grondregels der zedekunde zijn veilig; wij
tunnen niet dwalen, als wij dezelve tot leiddraad
ran ons gedrag nemen.
De getuigenis van geloofwaardige menschcn ver-
;ekert ons van eene zaak. Wij zijn van de ge-
chiedkundige gebeurtenissen verzekerd.
De sterrekundigcn weten met zekerheid, dat de