Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 1?2 )
scheid tiisschen muntslaan en ecn' gedenkpenning
slaan.
Trapper wordt wel somtijds gebezigd, als men
Tan verscheidene slagen spreekt; maar die betee-
kenis wordt uitgedrukt door de woorden, die het-
zelve vergezellen. Met verdubbelde slagen slaan.
Aider , skconder , secourir , assister.
Aider is een gedeelte van iemands werk ver
rigten, — hetzelve gemakkelijker maken. Het kar
gevolgd worden van eene onbepaalde wijze met «
en ook van eene bepajing met de.
Men kan een' vriend in zijne bezigheden hel
pen.
Een babbelaar helpt somtijds een' luiaard dei
tijd doorbrengen.
Iemand met zijnen raad, met zijnen invloe»
helpen.
Seconder is zich geheel bij iemand voegen oe
ccn werk zamen te verrigten. — Het wordt oo
van zaken gezegd.
De vrienden helpen elkander door hunne wf
derzijdsche pogingen.
Ecn gezond oordeel door de liefde voor de w(
tenschap geholpen, is een waarborg van groot
vorderingen.
Secourir is iemand uit het gevaar redden.
In tijden van overstrooming heeft men edelmo»
dige menschenvrlenden hun leven zien wagen, or
hunne naasten bijtestaan.
Assister is iemand in den nood helpen.
Eene aalmoes helpt een' behoeftige slechts voc
ecn' korten tijd.