Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 145 . )
men te verbergen , verkondigde hij, dat hij de
San*acenen, op de kust van Afrika, wilde gaan
bestrijden. Procida wachtte niet totdat de vloot van
AiTagon gereed was, om zich wede^' naar Sicilië
te begeven. Hij begon weder onder verschillende
vermommingen dat eiland door te loopen, en ge-
bioiikte het geld der Grieken om in het geheim
wapenen te verschaffen aan degenen , die het aan
dezelve ontbrak. Hoor zijne gesprekken voedde hij
bij het volk de hoop op eene spoedige verlossing,
en deelde zijnen landgenooten eenen onverzoenJijken
haat tegen de Franschen mede.
19.
Vervolg.
heeren over
ten einde in
rigting
eene
Procida maakte eigenlijk geene zamenrottingen,
die zijn leven en het welgelukken zijner onder-
neming in de waagschaal zouden gesteld hebben ;
maar hij maakte de hartstogten gaande , wel ver-
Izekerd zijnde, dat de minste twist een vonk zou-
de zijn , die eenen grooten brand zoude doen
ontsteken. Hij haalde verscheidene
om zich naar Palermo te begeven ,
staat te zijn aan de volksbeweging
Ite geven ^ wanneer dezelve zoude uitbarsten.
Op paaschmaandag, den 30steu Maart 1282,
Ibegaven zich eene groote menigte Palermitanen op
Iweg, om, volgens een oud gebruik, in de kerk
van Montreal, op ongeveer een uur gaans van
Ihunne stad, de vesper te gaan hooren. JDie wan-
Ideling, bïj de terugkomst van de lente , gaat ge-
woonlijk met vrolijkheid gej^aard. Sommigen ver-
maakten zich met bloemen te plukken. Anderen
oefenden zich met loopen of springen; terwyl
[velen, in vroegere tijden, met bogen en pijlen
voorzien , op d.*? vogels jagt maakten. Doch se-
i 10