Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 135 )
Men doet denzelven vragen om zijne kennis cn
ijne bekwaamheid te ontdekken.
Interroger en questionner hebben den persoon
,ot voorwerp ; dat van demander is eene zaak.
De vragen van eenen regter worden somtijds
ifcevolgd van eene bekentenis of van belangrijke oul-
lekkingen.
Deze jongeling heeft op eene voeldoende wijze
;eantwoord op al de vragen, die de professor
i lem gedaan heeft.
Rendre, se rendre, s'abandonner,
s'adonner , sk livrer.
Re7idre. In de magt van een' anderen stel-
en. Eene stad bij verdrag overgeven.
Se rendre. De bevelhebber van eene belegerde
tad moet zich niet ovei'geven dan wanneer de
verdediging onmogelijk is geworden.
S*abandonner. Dit woord onderstelt eene han-
eling zonder bedenken, het zij ten goede, het
ij ten kwade.
Doe alles wat de voorzigtigheid cn uwe vermo-
ens u veroorloven, en verlaat u dan met alle
'ertrouwen op de Voorzienigheid.
Die man heeft zijne zaken verwaarloosd en heeft
ich aan eene onmatige eerzucht overgegeven.
S'adonner* Dit woord onderstelt ijver of drift.
Hij , die zich aan het spel overgeeft, is in, ge-
aar van zijn vermogen en zijne eer le verliezen.
De menschen, die zich aan afgetrokkene studi-
n overgeven, hebben noch den tijd, noch den
il om zich in de zaken van anderen intedrin-
en.
Se Livrer* Deze uitdrukking is minder kracli-
g dan de vorige, en onderstelt geene bepaling.