Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 134 . )
alsmede Tan dat der vruchten spreekt. Men ge-
bruikt dal woord ook , van spijzen sprekende, als
men op andere dan dc voedende eigenschappen let.
Het vleesch van den os is steviger dan dat \au
het kalf. Het vleesch van het konijn is witter dan
dat ^an den haas.
Van spijzen sprekende, gebruikt men veeltijds
den naam van het dier, zonder het woord vleesch
uit tü drukken. Du porc en niet du cochon
maakt hierop eene uitzondering.
He wijze van zich aan tafel over de spijzen be-
hoorlijk uit te drukken wordt niet gemakkelijk uit
boeken geleerd. De mode oefent daarin ook haren
invloed. De uitdrukkingen van eene eeuw zijn
niet dezelfde als die van eene andere eeuw. Dt
verkeering met menschen, die de wereld kennen,
is het beste middel om zich met de gebruikelijkt
uitdrukkingen gemeenzaam te maken.
8.
Dejundk, question, interrogation.
Men vraagt (demande) eene zaak aan iemand
De vraag, die men tot iemand rigt, kan tot doe
hebben het verkrijgen van iets, of de verwach
ting van een antwoord.
ilij, die eene interrogaiion doet, heeft tot dot
zich over eene zaak intelichten. Men ondervraag
eenen schuldige, eenen beschuldigde.
Men doet vragen (d<j (juestions) om zich te oi
derrigten.
Men doet vragen aan eenen jongeling, die ce
examen ondergaat.
Men ondeiviaagt om het gedrag of de gevo
lens van eenen persoon te ontdekken.