Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( )
Van personen sprekpde, gebruikt men het
woord sain niet in alle volzinnen, waarin men in
het holland seh het woord gezond gebruikt. Sain
heeft meer betrekking op het gestel van den
mensch dan op den tegenwoordigen toestand zij-
ner gezondheid. Wil men van een mensch zeg-
gen, dat hij nu niet ziek is, dan zegt men niet:
il est sain, maar men zegt: il se porte bien.
Ofschoon men dikwijls sain voor salubre ge-
bruikt, als in ge%ot^e,^tj%en, eene gezonde lucht-
streek , waarin men de neide bijvoegelijke naam-
woorden mag gebruiken, is het echter niet ge-
oorloofd de zelfstandige naamwoorden santé en
salubrité met elkander te verwarren.
De gezondheid van den mensch hangt veel af
van de gezondheid der lucht, die hij inademt.
Zou deze laatste volzin ook eene zedelijke waar-
heid bevatten?
7.
vunde , chair.
Het woord viande heeft eertijds spijs betee-
kend, daarom wordt het niet gebezigd dan wan-
neer men van het eetbare gedeelte van een dier
cn, in 't bijzonder van een viervoetig dier spreekt.
Men moet bij het gebruik van dat woord nog aan-
merken, dat hetzelve het begrip van voedsel in
zich bevat.
Het vleesch is voedzamer dan de groenten. De
Engelschen eten meer vleesch dan de Franschen.
De onthouding van vleesch wordt somtijds door
dc geneesheeren aanbevolen.
Het woord chair wordt gebezigd , als men van
het vleezige gedeelte-der dieren in "t algemeen,