Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 132 . )
ken van stof vervullen. Men heeft somtijds wol
ken van sprinkhanen op de akkers zien neervallei
en alles verslinden. Als een mensch eene groot«
vreugde ondervindt, zegt men: hij is in de wol
ken. Van iemand, die zeer verwonderd is, zeg
men: hij is als iemand die uil de wolken vall
Een bestendig geluk is zoo ieldzaam als een daj
zonder wolken.
liet woord verdikken is in 't fransch niet het
zelfde, als men van dampen, of van vochtei
spreekt. De leerling zal dat onderscheid in ziji
woordenboek wel vinden. De vochten verdikkei
door de uitwaseming; de dampen verdikken doo
de koude.
6.
sain , salcbre.
De gezondheid is een groote schat, welks waar
de wij het best gevoelen, als wij er van bei-oof(
zijn. Vele oorzaken kunnen ons dien schat ont
nemen. Wij kunnen echter veel doen om onzi
gezondheid te bewaren; vooreei-st, door die din
gen tc vermijden, die nadeelig zijn, en ten twee
de, door die dingen te behartigen, die voor d
gezondheid bevorderlijk zijn. De woorden sain ei
salubre drukken die eigenschappen uit. liet eerst
wordt gezegd van zaken, die niet schaden, he
tweede van zaken, die goed doen. Het eerst
wordt ook gezegd van personen, die gewoonlij
eene goede gezondheid genieten; doch het twee
de bezigt men alleen als men van zaken spreekt.
Een gezond mensch kan vele vermoeijenissei
uitstaan, echter kan hij in eene ongezonde lucht
streek zijne gezondheid verliezen.