Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 12Ö )
3.
En, comme.
Het voorzetsel en wordt somtijds gebruikt in
' den zin van als, %oo als het betaamt, onder
den schijn van* Hij spreekt als meester. Hij
handelt als burger. Zij gedroegen zich als clu'is-
tenen. Het geweten waarschuwt ons als vriend,
alvorens ons als regter te straffen. De dwingelan-
den behandelen de volken als slaven. Zich als
matroos verkleeden. Zij streden als woedenden,
als wanhopigen.
Wil men te kennen in hoedanigheid van ^
in de 'betrekking van, dan gebruikt men comme*
Die man doet zijnen pligt als ambtenaar.
Een vader, wiens zoon van eene slechte daad
beschuldigd is, kan hem ondervragen en zeggen:
ik spreek u als vader en niet als regter.
Een koopman, die bedorvene waren heeft, kan
tegen eenen vriend wel zeggen: als koopman wil
ik ze ^ u wel verkoopen; maar als vriend kan ik
ze -u niet aanbevelen.
Ieder heeft pligten te vervullen; als mensch,
als burger, als lid der maatschajjpij-
En wordt ook niet gebruikt, als het van een
)epalend woord zoude gevolgd worden.
Hij gedraagt zich als een zinnelooze.

Voici, voila.
De voorzetsels voici en voilà zijn zamengesteld
van voir met de bijwoorden ci en là, als of er
ïtond vois-ci^ vois-là ; daarom kunnen dezelve
geconstrueerd worden, gelijk de overige bedrij-
-i vende werkwoorden niet de persoonlijke of de be-
9