Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 127
Uwe uitiioocliging is mij zeer aangenaam ; maar
tle verj^ligtende uitdrukkingen van uwen brief zijn
jnij nog aangenamer.
De oorzaak van dit onderscheid in de woord-
voeging der beide talen is een gevolg van de vor-
ming van den vergelijkenden trap, die in het
holiandsch met een enkel woord uitgedrukt wordt.
In die weinige gevallen waarin men in het fiansch ,
dien trap met een woord uitdrukt, neemt men
dezelfde constructie in acht als in het holiandsch.
De wijn, dien wij gisteren dronken, was goed,
maar deze is nog beter.
De betuigingen van vriendschap zijn zeer goed;
maar de hulp aan eenen vriend in den nood ver-
leend , is nog beter.
Men klaagt somtijds, dat de zeden van onze
eeuw slecht zijn; maar die van de middeleeuwen
waren nog erger.
Men kan meer aanmerkingen over het gebruik
dier woorden maken; maar voor den aandachti-
gen leerling is niet meer noodig; echter zullen
wij er nog bijvoegen dat men somtijds davaniage
voor le plus aantreft, waanneer men slechts van
twee zaken spreekt. Zij hebben beide veel ge-
duld ; maar het is moeijelijk te beslissen wie het
meeste heeft.
•r
OüAND, LOÏISQUE.
Ofschoon het gebruik dezer woorden dikwijls
rerward wordt, is echter derzelver beteekenis niet
volkomen dezelfde, en hij, die zich met naauw-
fi teurigheid wenscht iiittcdrukken, moet op der-
selver onderscheid acht geven. Quand heeft be-