Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 121 . )
lijk trachtte in alle harten inteprenten, eu die
kleine godsdienstige, arbeidzame en eenvoudige
maatschappij genoot eenen welverdienden voor-
spoed in vrede en deugd.
Z(»ftdanig was de toestand dezer volkplanting,
toen Beechey het eiland Pitcairn aandeed. Die
kapitein bragt er acht dagen door. Hij zag den
ouden Adams, bestuurder en vader van dat huis-
gezin , dat toen uit zesenzestig leden bestond. Hij
doorliep het dorp, dat uit nederige, doch zinde-
lijke hutten zamengesteld was. Allen waren om-
ringd van kokosboomen. Onbeki-ompenheid scheen
in de volkplanting te heerschen. Er was een o-
vervloed van hoenders en varkens. De eilanders
hadden een zacht gelaat; hunnen leden, met ge-
lukkige evenredigheden begaafd, ontbrak het noch
aan gezwindheid, noch aan kracht. Adams stierf
in 1829, en een zendeling, Hill genaamd, ves-
tigde zich op Pitcairn , met oogmerk om het zoo
gelukkig begonnen werk van de beschaving dezer
kleine maatschappij voorttezetten.
C A G O L O G 1 E.
1.
H ne durera pas longtemps avant <jue cet é-
tourdi ait dépensé tout son pouvoir.
Mon frère arrivera demain : J'en ai reçu tout-
à-l'heure la nouvelle.
Un volume me manque encore pour rjuc cet
ouvrage soit complet.