Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
- ( 119 )
rcns landden zij op het onbewoonde, doch
uchtbare eiland Pitcairn aan. Men nam van
t eiland bezit. Men bragt al de voorwerpen
n wal, die voor de volkplanting nuttig konden
n, en daarna stak men de Bounty in den brand ,
1 er zelfs de sporen van te doen verdwijnen,
irvolgens werkte men gemeenschappelijk aan de
stiging van deze nieuwe anglotaïtische volkstam.
:n bouwde huizen, men ontgon landerijen ;
lar door eene zinnelooze schending van het na-
irregt, wilden de Engelschen heerschen , aan
arme wilden slechts den stand van dienaar en
af latende- Ondanks dit vreemde despotismus ,
3ef de vrede twee jaar voortduren ; maar na
:n tijd , stierf de vrouAv van eenen Engelschman ,
zijne landgenooten gaven hem de vrouw van
len Taïticr. De wilden verontwaardigd wegens
ze daad van onregtvaardigheid , spanden zamen
1 de Europeërs te verdelgen. Hunne zamenrot-
g werd ontdekt en de twee hoofden werden ter
ad gebragt. De vrede, die er op volgde , kon
schen onderdrukkers en onderdrukten niet op-
zijn. Yijf Engelschen kwamen om ingevolge
le nieuwe zamenspanning. Kort daarop werden
Taïtiërs, die meester gebleven waren , door
weduwen der Engelschen vermoord , die hare
nnen betreuxden. Vier Engelschen stierven
; door ondei^scheideiie toevallen; zoodat er in
19 slechts eén overbleef.
19- V ervolg.
)e eenige Engelschman, die zich nog in 1799
het eiland Pitcairn bevond, heette Adams.
overige bevolking bestond uit tien vrouwen en