Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( )
1825, op liet schip de Blossom. Nadat hij vc
bij de kaap Hoorn gevaren was, volgde hij c
gen tijd de Zuid-amerikaansche kusten, en 7
vervolgens westwaarts rigtcnde, naderde hij
talrijke eilanden, die in de uitgestrekte Zuid
vei'strooid liggen. Op den 4den Deceml>er
merkte hij de groene bergtoppen van het eil
Pitcairn, waarvan de inwoners hem in een
noos , op de europesche wijze getakeld, te gen
kwamen. Op dit eiland leefde eene kleine en
sche volkplanting, gesticht door de opstandelir
van de Bounty , iets dat de belangstelling van
scheepsvolk verwekte.
Op die kanoos bevond zich een grijsaard , kè
geheeten, en zes groote en sterke jongeling
kinders van de opkomende volkplanting. A
werden door hunne landgenooten met welwill
heid onthaald, en op de vraag van Beecl
verhaalde de oude Adanis de geschiedenis van
opstand van de manschappen van de I5ounty ,
die van de zonderlinge colonisatie van Pitci
Het scheen nu zeker, dat de slechte handeb
van den kapitein Bligh den opstand van
scheepsvolk veroorzaakt had , dat zich liever
der de wilden vestigde, dan onder de bev
van zulk een' ongezelligen man te blijven.
18. Vervolg.
Toen kapitein Edwards te Taïti aankwam ,
den tien opstandelingen van de Bounty den
om hunne vrouwen te doen inschepen cn 0
zeil te gaan. Een tientf^ eilanders, benevens
ne vrouwen en kinders volgden hen, met he
sluit om in hun lot te deelen. !Na eenige d