Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( H7 )
16. Vervolg.
I)at kleine smaldeeltje , bestaande uit de pinas ,
ï sloep en twee jollen, met ongeveer honderd
)ppen bemand, hield koers naar Nieuw-Holland,
1 bereikte eindelijk het eiland Timor. De kapi-
in Edwards hield zich eene maand op dat eiland
om zich van de vermoeijenissen en van het
den , die hij ondergaan had, te herstellen. Ver-
dgens bezorgde de hollandsche gouverneur hem
n schip om zich naar Java te begeven, alwaar
3 het kleine vaartuig wedervond , dat hij van
ïti mede gevoerd had, en dat door eene wind-
lag verwijderd geworden was. Na die onver-
lepte vereeniging, begaf de kapitein Edwards en
ne medgezellen zich op reis naar de kaap de
)ede Hoop en van daar naar Europa. Het hol-
idsch schip bragt hen zonder onheilen naar
»tterdam, van waar zij zich naar Engeland be-
ven.
Die reis van Edwards werd in 1790 onderno-
m en in 1791 volbragt. Van dien tijd af tot
1825 , het is te zeggen, gedurende vierendertig
en, heeft men niet geweten,'wat er van de tien
nnen geworden was, die bij de aankomst van
)itein Edwards, van Taïti gevlugt waren ; maar
le nieuwe reis, door den kapitein Beechey on-
rnonien, maakte de zonderlinge lotgevallen van
tien opstandelingen bekend.
17. Vervolg.

De kapitein Beechey, door het engelsche be-
ur gezonden , met eene zending, die hij bij de
aat van Behring moest volbrengen, vertrok in