Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( llö )
hadden, konde ontdekken. De kapitein Edwari
vertrok van Taïti, een klein vaartuig met zi(
voerende, dat de opstandelingen van de Bonn
er gebouwd hadden, en waarop hij een gedeel
van zijn scheepsvolk onder bevel van zijnen li
tenant plaatste,
15. Vervolg»
Na veertig dagen varens, stiet de Pandora n
geweld tegen het spits van een rif. Na de een
oogenblikken van ontsteltenis, liep men naar
lompen; maai; het water won met eene vei'va
ijke snelheid, en men moest aan de redding v
het leven der manschappen denken, want het v
met het vaartuig gedaan. De gevangenen van
Bounty werden in vrijheid gesteld, en de bool
in gereedheid gebragt, om de schipbreukeling
op te nemen.'». Welhaast stroomde het water r
geweld door dc geschutpoorten; een oogenb
daarna zonk de Pandora, en werd voor altijd
de diepte des oceaans bedolven. De booten
men dc ongelukkigen op, die op de plaats t
het onheil zwommen; maar niet allen konden
red worden, en de gillen der stervenden maak
dat tooneel van verwoesting nog verschrikkelijl
De schipbreukelingen haastten zich eencnabu
reede te bereiken, en toen hij hem in oo£
schouw nam, bemerkte de bedroefde kapitein,
hij vijfendertig matrozen en „vier gevangenen i
te. Gelukkig had men een beetje waters, e
gen voorraad van beschuit, geweren en doe
met patronen kunnen redden.