Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 115 )'
rvoevingen van vreugde liet eiland Timor, waar
het einde van hun lijden vonden.
« Ik liet ons volk ontschepen" zegt Bligh:
eenige manschappen konden naauwelijks een'
voet voor den anderen zetten. Wij hadden
slechts het vel op de beenderen; wij waren met
zweeren bedekt, en onze kleederen waren aan
Harden. In dien toestand persten de vreugde
en de dankbaarheid ons tranen af, en het volk
van 'J'imor staarde ons in stilte aan met blik-
ken, die tegelijk afgryzen, verbazing en mede-
lijden uitdrukten."
I)e hollandsche gouverneur bezorgde aan Bligh
schi ), waarmede hij vertrok en behouden in
aankwam.
igelam
14. Vervolg.
Iet engelsche bestuur wilde den stoutmoedigen
stand van het scheepsvolk van de Bounty niet
estraft laten, cd , vier maanden na de terug-
[inst van Bligh, kreeg de kapitein Edwards het
ijvel over het fregat de Pandora, met last om de
kuldigüu op Taïti te gaan vatten en naar Eu-
J>a over te voeren. Onafhankelijk van eenige
lere instructien, waarmede de kapitein Edwards
ast was, vervulde hij zijne voorname zending
h t ijver. Ilij kwam to Taïti aan en greep er
1 aantal schuldigen, die onder in het schip
gesloten werden. Ondertusschen, toen de Fan-
ra te Taïti aankwam, bevond zich de Bounty
den tegenovergestelden kant van het eiland ,
tien opstaudelingen, onderrigt van de aankomst
1 Edwards, gingen spoedig onder zeil en redden
h, zonder dat men de koers, die zij genomen