Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 114 )'
onder de officieren \an zijn schip ^ de Bountj
naamd , misnoegen veroorzaakt Iiadden. Eene
menspanning harsite uit, en, daar hetfgetal
de vrienden van Bligh veel kleiner was dan
der zaamgespannenen, grepen deze hem, boi
zijne handen vast, en smeten hem in eene ;
met achttien personen, die zich niet legen
hadden willen verklaren. De opstandelingen 1
hun vier sabels en eenigen voorraad, en gi
naar Taïli onder zeil. Men begrijpt ligt, di
toestand van Cligh zeer gevaai-lijk was: zc
vuurwapenen , met eenige ponden beschuit en
beetje waters, op een broos vaartuig van tv*
voet lang en zes voet breed, en eenige hor
mijlen verwijderd van eene haven , waar hij c
hulp zoude kunnen vinden. Dij trachtte ee
land te bereiken, om voorraad van wate
vruchten in te nemen, waarin hij vrijwel slaj
ofschoon een zijner manschappen door de in
lingen vermoord werd. Zij voeren vervolge:
de nabijheid van verscheidene eilanden, die
vloedig van vruchten voorzien schenen, maï
durfden er niet aanlanden, uit vreeze va
wreedaardige volkstammen Ie vinden.
13. Fervolg.
Nadat zij ongehoorde rampen en de verse
kelijksle ontbeeringen uitgestaan hadden, b
ten zij de kusten van Nieuw-Dolland, wa
oesters vonden, die hun eenige goede maali
verschaften, en, deze kust volgende, koers
dende naar het noorden , geraakten zij in de
van Torres, die Nieuw-Holland van Nieuw-G
scheidt. Acht dagen daarna ontdekten zij