Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 1Ï3 )
Opstand van het scheepsvolk van dk
bounty, deszelfs gevolgen, en be-
schaving van het eiland pitcaiun.
11.
Een gewezen medgezel van Cook, de kapitein
ligh, werd in 1787 naar Ïaïti, een van dc So-
eteits eilanden in de Stille Zuidzee, gezonden,
n einde er 2^'^iitsoenen van broodboomen te
émen, oni die naar de engelscbe Antilles over-
brengen , alwaar men derzelver aankweeking
ilde beproeven. Iiligb kwam op de plaats zijner
estemming aan. De inwoners van Ïaïti, die na-
lurlijk zacht en vreedzaam zijn, en overigens
ni grootsten eerbied voor Cook koesterden,
ïrzetteden zich niet tegen het voornemen van
ligh, en hielpen hem zelfs de beste soorten van
'oodboomen te vinden. De inboorlingen tellen
acht verschillende soorten van, wier vruchten
li| verschillende tijden des jaars rijp worden. Toen
engelscbe kapitein zijne lading aan boord had,
Am hij afscheid van de eilanders, en na eenige
tgcvallen, die tot de gebeurtenissen , die wij be-
►elen, geene betrekking hebben, kwam hij bij de
ienden eilanden, koei^s houdende naar Nieuw-
dland. Dier maakte eene betreurenswaardige
jeurteuis tlien togt nutteloos, en dompelde deu
ofimandant cn eenige mannen van zijn ecjuipagie
het grootste onheil.
12. Vervolg.
Het schijnt, dat het harde karakter en de ruwe
nieren vau Bligh, onder dc matrozen en zelfs
8