Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( no )
pen groote aanmoccligingen, en bevortlerde de g(
nieenscliap onder de volken'', waardoor de kooj
handel eenigzins begon te herleven.
8. IIartsoekir.
Nicolaas Ilartsoeker, werd in 1656 te Goud
geboren. Zijn vader, remonstrantsch predikant
bestemde hem voor den kansel, maar diens inzie
ten werden door den hemel en door de sterrei
gedwarsliüomd, die de jongeling met veel genoc
gen en nieuwsgiengheid beschouwde. lïij zocli
in de almanakken alles wat den loop der hcmc.
ligehamen betreft, als de dagelijksche vertragin
van den opgang der maan, de eklipsen, enz, 1
den ouderdom van ongeveer dertien jaren, hel
bende hooren zeggen, dat men in de wiskunde a
Ie die zaken leerde berekenen, wiWe hij die wi
tenschap bestuderen t, maar zijn vader verzeil
er zich volstrekt legen. De jonge Ilartsoelu
spaarde zooveel geld als hij kon, om eenige bo
ken te koopen en moest met de rekenkunst b
ginnen. Langen tijd was hij verpligt zich te ve
bergen om zich bekwaam te maken, gelijk vele ai
deren zich verbergen om kwaad te doen. De sU
die der wiskunde bragt hem ongemerkt tot d
der natuurkunde. Hij volmaakte de mikroskoop c
deed talrijke waarnemingen. Hij wendde ook ziji
blikken naar den hemel; verbeterde de leleskoo
en bragt veel toe tot de ontdekking van nieuvi
wonderen in het werk van den Scheppen
Zijne mikroskopische waarnemingen hadden de
beroemden Huijgens opmerkzaam gemaakt, d
hem naar Parijs bragt, en hem de kennis vi
verscheidene ledon van de academie der wete