Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 107 ) V.
Hij , die zijnen tijd en zync werkzaamheden wel
verdeelt, zal mei orde en gemak veel werk af-
doen: waarin bestaat die verdeeling van den tijd
en van de werkzaamheden? Hebt gij verschillen-
de vakken van studie ? Dan zijn uwe lessen ge-
regeld, en die tijd is reeds goed verdeeld. IJc-
paal op dezelfde wijze de uren, die uwe vooi'be-
reiding voor ieder vak vordert, en verander de-
zelve nooit zonder de grootste noodzakelijkheid.
5.
Stel alles in het werk om in uwe jeugd kun-
digheden te verkrijgen. Stel u in staat om met
eer in de wereld te vei'schijnen, en bekommer u
niet over uw toekomstig bestaan. Wat er ook ge-
beure, een mensch, die talenten bezit, vindt al-
tijd redmiddelen.
Yele menschen matigen zich het regt aan om
het gedrag van anderen te beooixieelen, terwijl de
meeste hunner handelingen geen streng onderzoek
zoude kunnen verdragen.
Hij, die zijne magt misbruikt, is een dwinge-
land: de kracht kan de plaats van regt niet
houden.
Ik neem uw voorstel met genoegen aan, om
zamen eene reis langs den Rijn te doen, op voor-
waarde, dat wij niemand in ons gezelschap zullen
toelaten.
Het is eene heldhaftige daad zijnen vijand te
vergeven, wanneer men in staat is zich over hem
te wreken.
Die man schrijft zoo wat berijmd proza; dat
noemt hij verzen, en vermaakt er zicji mede.
Men moet hem dat geluk gunnen , dewijl hij geen
beter gebruik van zijnen tijd weet te maken. Meu^