Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 106 )'
kant, waar z'g zich bevindt, cu terwijl het water
zich op eene jilaats verheft om den vloed te ma-
ken , moet het op andere plaatsen zakken, het-
gene de ebbe genoemd wordt.
De kleine zeeën, gelijk de Kaspische zee , de
- lloode zee en zelfs de middellandsche zee hebben
noch ebbe, noch vloed. Dit verschijnsel is ge-
makkelijk te verklaren. Wanneer de maan het
oostelijk gedeelte der Middellandsche zee aantrekt,
is het westelijk gedeelte niet ver genoeg verwijdeixl
om niet onder den invloed van die aantrekking te
zijn ; en door de straat van Giljraltar kan er in
eenige uren zooveel water niet loopen j|fenoodig
zoude zijn voor de verheffing van den "v^ffd.
De zwaarste schepen zijn zelden goede zeiiei^s.
Hij , di^ de meeste vertooniiig maakt, maakt niet
altijd het meeste werk. — De meeste kleine koop-
lieden op de kermis, schreeuwen het hardste om
Iiunne waar aan te prijzen : juaar zij hebben zel-
den de beste waren , en hunne winkels zijn meest
altijd slecht voorzien. — De dikste boeken be-
vatten wel de meeste woorden, doch niet de mees-
te nuttige waarheden.
Het is van belang de waarheid te leeren ken-
nen 5 wij moeten ons bevlijtigen om de waarheid
te ontdekken: maar al de waarheden zijn niet c-
J ven belangrijk. Men vertelt dagelijks vele waar-
heden , waarin niemand belang stelt. Een adver-
tentieblad bevat vele waarheden , waarin de mees-
te lezers geen belang stellen. Het is vooral in de
studie der natuurkunde en der geschiedenis dat
alle nasporingen om de waarheid te ontdekken
\an het gi'ootstc belang zijn.