Boekgegevens
Titel: Aardrijks- en geschiedkundig schoolboekje der provincie Utrecht
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Utrecht: A.F. Blanche & comp, 1857
2e dr., geheel omgewerkt en herzien
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 999
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200139
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Utrecht (provincie), Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardrijks- en geschiedkundig schoolboekje der provincie Utrecht
Vorige scan Volgende scanScanned page
27
Bunschoten, oudtijds eene stad, ligt ten noorden
van Amersfoort en is de geboorteplaats van den wis-
kundige G. Blokhuis, ten jare 1799 in hoogen ouder-
dom overleden. Daartoe behooren de buurten Dijk-
huizen en Spakenburg. Het heeft eene haven aan de
Zuiderzee, waar veel visehvangst is.
Duist, eene buurt, ten zuiden van Bunschoten gelegen.
De inwoners bestaan van korenbouw, vee- en tabaksteelt.
Eemnes bevat de twee dorpen Eemnes binnen- en
buitendijks, gescheiden door den Wakkerdijk, met het
vervallen huis ter Eem. Men heeft er het aanzienlijke
landgoed Groeneveld met eene menagerie van in- en
uitlandsch gevogelte.
Hoogland, waartoe eenige buurten behooren, die
eene vrij talrijke gemeente uitmaken.
Leusden met de buurten Aschat en Hamersveld.
Het is een oud dorp bij Amersfoort, dat reeds in de
zevende eeuw bekend was.
Soest. Het heeft vruchtbaar bouwland en bevat de
gehuchten de Berg, de Birkt, Hees en Isselt. Plet
maakt met de gemeenten Baarn en Ter Eem eene
koninklijke heerlijkheid uit.
Soesterberg, aan den straatweg van Utrecht naar
Amersfoort, is eene nieuwe gemeente.
Stoutenberg. Het was eene heerlijkheid, die aan
J. van Gldenbarneveld toebehoorde, waarom een zijner
zonen ook den naam van Stoutenberg voerde.
De Vuursche bestaat uit de Hooge en Lage Vuursehe.
Men vindt er het reeds in 953 bekende achtkantige
slot Drakestein. In 1836 werden hier verscheidene
urnen of aschkruiken, van zeer oude bewoners afkom-
stig, opgegraven.
Woudenberg, een groot dorp met veel geboomte en
bosschen. Men heeft er het fraaije riddermatige land-
goed Geerestein , dat vroeger door Arnold van Gelder
verbrand en later door Maarten van Kossem geplun-
derd werd.