Boekgegevens
Titel: Aardrijks- en geschiedkundig schoolboekje der provincie Utrecht
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Utrecht: A.F. Blanche & comp, 1857
2e dr., geheel omgewerkt en herzien
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 999
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200139
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Utrecht (provincie), Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardrijks- en geschiedkundig schoolboekje der provincie Utrecht
Vorige scan Volgende scanScanned page
26
rivier zij vroeger Eemsfort, Amisfort (overtogt aan
de Eem) heette. Zij ligt aan den voet van eenen berg,
te midden van vruchtbaren grond en afwisselende heuvels.
Zij bezit een fraai plantsoen , eene goed gelegen haven
en eenen vrij hoogen, schoonen toren. Men heeft er
diemet-, bombazijn- en marseille-fabrieken; ook wordt
hier tentdoek en Amersfoortsche streep gemaakt. Men
drijft er veel handel in granen, boekweit en tabak.
Men vindt er een Seminarie der Koomseh-Katholijken
van de Oud-Bisschoppelijke Clerezy, een gymnasium,
onderscheidene andere scholen en een gesticht voor
oude mannen en vrouwen. In de St. Joriskerk vindt
men een gedenkteeken voor Jakob van Kampen, bouw-
meester van het tegenwoordige paleis te Amsterdam.
De bekende staatsmannen P. Buys en J. van Olden-
barneveld en de eerste gouverneur-generaal van Oost-
Indië Pieter Both werden hier geboren. De laatste
stierf bij zijne terugkomst op het eiland St. Mauritius,
waar men nog den Pieter Bothsberg vindt.
Baarn. Hiertoe behooren de gehuchten Eembrugge,
Pijnenburg, Soestdijk en Zandvoort, benevens het
koninklijk slot Soestdijk, reeds in 1674 door Willem
III aangelegd, doch later aanmerkelijk verfraaid. Tot
dit laatste behoort ook het schoone Baarnsche bosch
met de Chinesche tenten Peking en Canton, alsmede
eene zuil, ter eere van den Prins vau Oranje, (later
koning Willem II), wegens zijn heldhaftig gedrag bij
Quatre-bras op 16 Junij 1815, waardoor hij de over-
winning bij Waterloo voorbereidde. In 1795 werd
Soestdijk eene bezitting van den staat, wiens hooge
regering later in 1817 den kroonprins der Nederlanden
dit fraaije lustslot vereerde, als een blijk van hulde en
dankbaarheid van Nederlands volk voor zijn roemrijk
gedrag in den slag van Waterloo. Tegenwoordig be-
hoort het in eigendom aan H. M. de koningin Anna
Paulowna, weduwe van koning Willem II.