Boekgegevens
Titel: Aardrijks- en geschiedkundig schoolboekje der provincie Utrecht
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Utrecht: A.F. Blanche & comp, 1857
2e dr., geheel omgewerkt en herzien
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 999
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200139
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Utrecht (provincie), Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardrijks- en geschiedkundig schoolboekje der provincie Utrecht
Vorige scan Volgende scanScanned page
19
van IJsselstein. Men vindt er nog een zeldzaam voor-
komend praalgraf, waarop vier personen te gelijk worden
voorgesteld, zijnde deze waarschijnlijk Gijsbert van
IJsselstein en zijne vrouw Beerta van Heukelum of
van Arkel, en hun oudste zoon Arnoud met zijne
echtgenoot Maria van Henegouwen.
Het slot is beroemd. De eerste heer was Gijsbrecht
van Amstel, de vader van dien Gijsbrecht van Amstel,
welke berucht is geworden door zijn geschil met Graaf
Floris den vijfden. Baarte of Beatrix van Arkel ver-
dedigde, bij afwezigheid van haren man Gijsbert van
IJsselstein, in 1297 het kasteel zeer dapper tegen
Wolfert van Borselen, gezagvoerder van graaf Jan I,
doch moest het echter, na een jaar belegerd te zijn
geweest, overgeven. De stad draagt haren naam naar
het steenen slot aan den IJssel. Door het huwelijk
van Willem I met Anna, dochter van Maximiliaan
van Buren, geraakte IJsselstein, onder den naam van
Baronnie van IJsselstein, aan het huis van Oranje-
Nassau. Men vindt alhier een der grootste lijnbanen
cn onderscheidene hoepelraakerijen. In 1736 kwamen
de Hernhutters of Moravische broeders te IJsselstein,
waar zij het Heerenhuis stichtten en aldaar hunne
godsdienstige bijeenkomsten hielden, tot zij in 1746
naar Zeist vertrokken.
Achlhoven bevat de heerlijkheden Achthoven en
Heeswijk.
Benschop, een aangenaam gelegen dorp ter weder-
zijde van eene vaart, met graan-, wei-en henneplanden.
Hoenhoop lieeft twee gehuchten Dijkveld en Kateles.
Jaarsveld ligt zeer aangenaam aan de Lek, tegen-
over Ameide.
Juiphaas, een vrolijk en aanzienlijk dorp, met
schoone buitenplaatsen, gelegen ter wederzijde van
den Vaartschen Rijn, over welken eene brug is, met
de buurten het Gein, Hoog- of Oost-, en Laag- of