Boekgegevens
Titel: Aardrijks- en geschiedkundig schoolboekje der provincie Utrecht
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Utrecht: A.F. Blanche & comp, 1857
2e dr., geheel omgewerkt en herzien
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 999
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200139
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Utrecht (provincie), Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardrijks- en geschiedkundig schoolboekje der provincie Utrecht
Vorige scan Volgende scanScanned page
17
De domtoren, een der hoogste van ons land, is
360 voet (110 N. ellen) hoog, heeft een beroemd
klokkenspel en tot windwijzer den bisschop St. Maarten.
Hij staat geheel op zich zeiven en was voor 1674 met
de Domkerk vereenigd. In de St. Nicolaï-kerk is een
gedenkteeken voor den dichter Jacobus Bellamy, in de
.laeobi-kerk het graf van den pastoor Huibrecht Jakobsz.
Duifhuis, een der eerste hervormers in deze stad en in
de St. Jans-kerk dat van den burggraaf Theodoricus
van Wassenaar.
§ 3.
Men vindt in deze stad wol-, matten- en brand-
spuitenfabrieken, brouwerijen, zeepziederijen, eene zout-
keet, twee gasfabrieken, eene koperpletterij, ijzer- en
kopergieterijen, eenen constructiewinkel voor den Rijn-
spoorweg, fraaije boek- en steendrukkerijen, en onder-
scheidene steen-, pannen-en pottenbakkerijen. Utrecht,
in de laatste jaren nagenoeg geheel van poorten en
wallen ontdaan, is op zekeren afstand door verdedigings-
werken omringd.
De vermaarde mannen, alhier geboren, zijn: de
monnik Melis Stoke, schrijver van de rijmkronijk,
Adriaan Florens Boeijens (paus Adriaan VI), de ge-
schiedschrijver P. C. Bor, de beestenschilder G. de
Hondekoeter, de glasschilder J, van Bronkhorst en
de godgeleerden J. Uitenbogaard, Y van Hamelsveld
en L. Egeling.
Op het buiten Oudwijk, in vorige eeuwen een non-
nenklooster, leefde gedurende eenigen tijd de kinder-
dichter Hiëronimus van Alphen.
De Unie werd hier in 1579, de vrede van Utrecht,
welke aan den Spaanschen successie oorlog een einde
maakte, in 1713, en de vrede tusschen Nederland en
België in 1839 gesloten. ^^^J^sehjgjJV^