Boekgegevens
Titel: Aardrijks- en geschiedkundig schoolboekje der provincie Utrecht
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Utrecht: A.F. Blanche & comp, 1857
2e dr., geheel omgewerkt en herzien
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 999
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200139
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Utrecht (provincie), Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardrijks- en geschiedkundig schoolboekje der provincie Utrecht
Vorige scan Volgende scanScanned page
16
en wetenschappen en een fraai stadhuis met eene ver-
zameling van Piomeinsche en Germaanéche oudheden.
In dit gebouw hebben de voorafgaande onderhande-
lingen tot den vrede van Utrecht, in 1713, tusschen
de strijdvoerende magten plaats gehad, terwijl de vrede
zelf in het verblijf des graven van Athlone, waar nu
de Willems-kazerne staat, ten huize van den Britschen
afgezant, is gesloten.
Men vindt er het voormalig paleis van koning
Lodewijk Napoleon, thans ingerigt voor het hoog
militair geregtshof, het kabinet van landbouwkundige
werktuigen en de akademische bibliotheek. Verder
een gouvernementshuis, dat vroeger op last van paus
Adriaan VI gesticht is. Voorts het huisBranda, waar
die paus geboren is en welks gevel met zijn borstbeeld
prijkt, en den schouwburg met een bevallig op pila-
ren rustend front. Deze staat op het groote plein
het Vreeburg, waar eertijds het kasteel Vredenburg
stond, dat door Karei den Vijfden ter beteugeling der
inwoners gebouwd, doch in 1577 door de burgers is
afgebroken.
Utrecht heeft onderscheidene kerken voor de ver-
schillende gezindten, een ziekenhuis, een krankzinnigen
gesticht, een rijks groot militair hospitaal met eene
kweekschool voor militaire geneeskundigen.
Bezienswaardig is de prachtige Domkerk in gothischen
styl door den eersten aartsbisschop gesticht en door
hem aan St. Maarten gewijd, waardoor de Utrechtenaren
in vervolg van tijd ook den naam van St. Maartens
mannen verkregen. In 1G74 werd zij zoodanig door
eenen storm vernield, dat alleen het koor en de beide
kruispanden overbleven. Zij bevat de graven van Amalia
van Solms, gemalin van prins Frederik Hendrik, van
den laatsten bisschop Frederik Schenk van Tautenburg
en van den luitenant-admiraal Willem Jozef van Gent,
die in 1672 in den slag van Soulsbaai tegen de En-
gelschen sneuvelde.