Boekgegevens
Titel: Aardrijks- en geschiedkundig schoolboekje der provincie Utrecht
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Utrecht: A.F. Blanche & comp, 1857
2e dr., geheel omgewerkt en herzien
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 999
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200139
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Utrecht (provincie), Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardrijks- en geschiedkundig schoolboekje der provincie Utrecht
Vorige scan Volgende scanScanned page
15
en Vaarlsclien Rijn, is eene zeer fraaije stad, met
onderscheidene pleinen, schoone plantsoenen en wande-
lingen, waaronder de maliebaan, omtrent 1.000 Ned.
ellen lang met verscheidene lanen, beplant met zware
lindeboomen, behoort.
In de achtste eeuw had zij ten tijde van bisschop
Willebrordus reeds de gedaante eener stad; echter
meent men met grond, dat zij eertijds eene legerplaats
der Romeinen is geweest. Bisschop Balderik heeft
omstreeks 930 deze stad van poorten, muren, torens
en grachten voorzien.
Jlen vindt hier twee voorname grachten, Oude en
Nieuwe gracht, die de stad in hare geheeie lengte
doorsnijden, waarover eene menigte bruggen liggen,
die soms zoo groot zijn, dat zij tot marktplaatsen
dienen. Wegens de hooge ligging der stad vindt men
enkele woningen en vele pakhuizen langs de gracht
onder de straat gebouwd.
Men heeft er een provinciaal- en hoog militair ge-
regtshof, een provinciaal Utrechtsch genootschap van
kunsten en wetenschappen, 's rijks munt, eene hooge-
school, een plantentuin, eene aanzienlijke bibliotheek,
een sterretoren, een museum van natuurlijke historie,
een voortreffelijk scheikundig laboratorium, 's rijks
vee-artsenijschool, vier weeshuizen, eene stads teekea-
en zangschool, eene industrieschool voor den arbeidenden
stand , eene zwemschool, eene wasch- en bad-inrigting
voor den minderen stand, eene latijnsche, eene tech-
nische en onderscheidene andere scholen voor lager en
middelbaar onderwijs.
§ 2.
Onder de gebouwen munten uit: de Willems-kazerne,
een fundatiehuis der vrouwe van Renswoude, eene
cellulaire gevangenis, een schoon gebouw voor kunsten