Boekgegevens
Titel: Aardrijks- en geschiedkundig schoolboekje der provincie Utrecht
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Utrecht: A.F. Blanche & comp, 1857
2e dr., geheel omgewerkt en herzien
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 999
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200139
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Utrecht (provincie), Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardrijks- en geschiedkundig schoolboekje der provincie Utrecht
Vorige scan Volgende scanScanned page
13
"VII LES.
Over de provinciale inriqlingen en godidienuti/je
gezindien.
Het hooger en lager onderwijs wordt hier op hoogen
prijs gesteld. Er bestaat hier eene provinciale school-
commissie van vijf leden voor de vijf verschillende
schooldistricten, waarin de provincie verdeeld is. Behalve
eene hoogeschool en twee latijnscbe scholen heeft men
een provinciaal Utrechtsch genootschap, eene pro-
vinciale commissie van geneeskundig onderzoek en
toevoorzigt, en eene commissie ter opsporing van
oudhedfin. Er bestaan onderscheidene godsdienstige
gezindten, als: Hervormden, Oud-Gereformeerden of
Afgescheidenen , Eoomsch-Katholiekea en Oud-Eoom-
schen , Lutherschen, Doopsgezinden, Eemoustranten ,
Hernhutters en Joden, die allen gelijke bescherming
genieten.
VIII LES.
Over het wapen der provincie.
Een wapen is een met figuren beschilderd schild
tot onderscheiding van personen, steden of landen.
Zij zinspelen op merkwaardige gebeurtenissen of op
kloeke heldendaden.
Het wapen dezer provincie bestond gedurende de
wereldlijke raagt der Stichtsche bisschoppen uit een
zilveren kruis op een rood schild. Het is later
veranderd, toen keizer Karei de vijfde in 1528
Opperheer van dit gewest werd. Toen is de roode
leeuw op een goud veld , als ook het wapen der stad