Boekgegevens
Titel: Aardrijks- en geschiedkundig schoolboekje der provincie Utrecht
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Utrecht: A.F. Blanche & comp, 1857
2e dr., geheel omgewerkt en herzien
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 999
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200139
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Utrecht (provincie), Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardrijks- en geschiedkundig schoolboekje der provincie Utrecht
Vorige scan Volgende scanScanned page
11
sloten. In 1580 nam de Aartsbisschoppelijke waar-
digheid van Utrecht een einde met den dood van den
aartsbisschop Frederik Schenk van Tautenburg.
Met de overige gewesten had het nu eene stadhou-
derlijke en dan weder eene stadhouderlooze regering.
In den oorlog, welke ons vaderland in 1673 tegen
Lodewijk den veertienden, koning van Frankrijk, en
zijne bondgenooten Engeland, Munster en Keulen
voerde, werden door de Franschen alhier de kerken
beroofd, de dorpen plat gebrand, en de inwoners
uitgeplunderd. Men moest den verderen roof en moord
met 450000 gulden afkoopen.
§ 4.
Tijdens het stadhouderlijk bewind van Willem den
vijfden rezen er in ons vaderland hevige twisten over
de regten des stadhouders. Door deze oneenigheden
wapenden en streden in dit gewest in 1787 burgers
tegen burgers. In dit jaar rukten Pruissische troepen
hier binnen, om den stadhouder in zijn regt te her-
stellen, hetwelk ook naar wensch gelukte. Na de
komst der Franschen in 1795 in ons vaderland,
verliet de stadhouder en zijn gezin de Vereenigde ge-
westen. De Franschen oefenden hier, gelijk in de
overige gewesten, den grootsten invloed, en onder-
drukten later dit volk zeer. In het jaar 1813 werd
geheel Nederland, en dus ook onze provincie, van hen
verlost, en kwam toen onder het bewind van eenen
afstammeling uit het huis van Oranje-Nassau, wiens
geslacht thans nog regeert.
Bij de herstelling der bisschoppelijke hierarchie in
1853 is door den Paus weder een aartsbisschop van
Utrecht benoemd, die echter zijnen zetel te Haaren in
Noord-Brabant heeft en alleen het geestelijk gezag
uitoefent.