Boekgegevens
Titel: Aardrijks- en geschiedkundig schoolboekje der provincie Utrecht
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Utrecht: A.F. Blanche & comp, 1857
2e dr., geheel omgewerkt en herzien
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 999
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200139
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Utrecht (provincie), Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardrijks- en geschiedkundig schoolboekje der provincie Utrecht
Vorige scan Volgende scanScanned page
10
het bestuur van bisschop Adelbald, het graafschap
Drenthe aan het bisdom Utrecht. — Zijn opvolger
Hendrik III gaf aan bisschop Bernulf vela landen in
Groningen en Overijssel, en keizer Hendrik IV voegde
nog daarbij de graafschappen Ooster- en Westergo in
Friesland.
Terwijl deze kerkvoogden het bewind voerden, leed
dit gewest in de negende eeuw veel van de woeste
. Noormannen, die onder andere steden Utrecht en
Wijk bij Duurstede plunderden. De bisschoppen oor-
loogden meermalen met de Hollandsche graven, zelfs
belegerde graaf Dirk VI de stad, doch deze, met den
kerkelijken ban door bisschop Herbert bedreigd, brak
spoedig het beleg op.
In 1170 leed het Sticht veel door eenen grooten
watervloed, waardoor het water zoo hoog voor de
stads-wallen stónd, dat men aldaar zeevisch ving.
In 1528 ging, onder het bisschoppelijk bestier van
Hendrik van Beijeren, de wereldrijke oppermagt over
dit gewest aan keizer Karei V over.
§ 3.
Onder diens bewind had dit gewest in 1543 veel te
te lijden van den wreeden Gelderschen krijgsoverste
Maarten van Rossem, Heer van Poederooijen, die
hier onderscheidene plaatsen deerlijk plunderde. In
1570 deelde het in den ramp, door den zoogenaamden
Allerheiligenvloed veroorzaakt, waardoor in ons vader-
land wel 20000 menschen het leven verloren.
Utrecht onderging een gelijk lot als de andere ge-
westen onzes vaderlands, en deelde mede zeer in de
jammeren van den tachtigjarigen oorlog met Spanje.
Tot 1577 bleef men hier Spaanschgezind, doch toen
koos men de zijde der Staten ; twee jaren later werd
in de hoofdplaats de bekende Unie van Utrecht ge-