Boekgegevens
Titel: Aardrijkskundig leesboek voor de lagere scholen.: (Naar de behoefde des tijds gewijzigd)
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn en Zoon, 1845
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 995
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200137
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Fysische geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardrijkskundig leesboek voor de lagere scholen.: (Naar de behoefde des tijds gewijzigd)
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 6 ) .
de bolvormige gedaante der Aarde waargeno-
men wordt, wanneer men, bij eene zeereize,
ïiet, dat zich de laagste voorwerpen , zoo als
huizen , boomen , enz., het eerste aan ons oog
onttrekken. Men weet ook , dal de zon , maan
en sterren , vroeger opgaan in oostelijk gelegene
landen dan in zulke, die meer westwaarts lig-
gen. Wanneer bijv. in Oost'Indiè de middagzon
schijnt, is het bij ons eerst morgen. Daarenbo-
ven zijn er in latere tijden vele reizen rondom den
Aardbol gedaan, onder anderen, door onze land-
genooten van Noort, Spilbergen en Schodtkn.
Wanneer de Aarde eene bolronde gedaante
heeft, dan gaan de menschen , die onder ons
wonen , met hunne voeten tegen de onzen gekeerd.
In de Zuidzee f oï^UenX JVieuwZeeiand, wonen
de iegenvoeiers of miitpoden der Europeanen,
2.
TERDEELIÜÏG DER AARDE.
De omtrek der Aarde wordt verdeeld in 360
deelen , die men graden noemt ; elke graad in
60 minuten en elke minuut in 60 sekonden^
De Aarde draait in 24 uren rond, gelijk een
rad om zijne as. De as vooronderstelt men ,
gaat, van hel Zuiden naar het Noorden, door
het middelpunt der Aarde. De uiterste punten
der as noemt men polen. De polen worden
onderscheiden in eene Noordpool en Zuidpool.
Tusschen deze twee polen, heeft men, eene