Boekgegevens
Titel: Aardrijkskundig leesboek voor de lagere scholen.: (Naar de behoefde des tijds gewijzigd)
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn en Zoon, 1845
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 995
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200137
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Fysische geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardrijkskundig leesboek voor de lagere scholen.: (Naar de behoefde des tijds gewijzigd)
Vorige scan Volgende scanScanned page
NATÜLßKülIGE
Wat verslaat men door de Natuurkundige
Aardrijksbeschrijving ?
Dezelve beschouwt den Aardbol met betrek-
king tol desxelfs natuurlijke (gesteldheid. Zij
vertoont ons de uitwendige gedaante der Aarde,
derzelver verdeeling in land en water ; deze
wederom in hunne verschillende deelen, der-
zelver gesteldheid en zamenhang , beneyens den
dampkring, die haar omringt en de voortbreng-
selen uil de drie Rijken der natuur.

1.
GEDAAÏÏTE DER AARDE.
In vroegere lijden geloofde men dat de Aarde
de gedaante eener schijf had , die op het waler
zweefde , en welker rand hel hemelgewelf aan-
raakte. Thans is men, door velerlei waarne-
mingen, overtuigd geworden, dat zij een e bijna
bolronde gedaante f)eeft. Uare ronde gedaante
bemerkt men uit de schaduw, die zij bij eene
maansverduistering op de maan werpt; terwijl