Boekgegevens
Titel: Aardrijkskundig leesboek voor de lagere scholen.: (Naar de behoefde des tijds gewijzigd)
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn en Zoon, 1845
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 995
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200137
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Fysische geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardrijkskundig leesboek voor de lagere scholen.: (Naar de behoefde des tijds gewijzigd)
Vorige scan Volgende scanScanned page
K. Geliirg, Nederduitsche Spraakkunst, voor de la»
gere Scholen.
Eerste onderwijs in de Taalkunde, benevens eene Ta-
fel van Vermenigvuldiging, voor de minstgevor-
derde Leerlingen der tweede klasse, 2.« druk.
SCatbrgfipunbige JlDccficn:
H. HuLSKiMP, Aardrijkskundige handleiding der Ste-
den en Plaatsen in het Koningrijk der Nederlanden,
henevens van het Groot-Hertogdom Luxemburg; der-
zelver Staat- en Aardrijkskundige ligging, merk-
waardigheden , getal inwoners enz.
Aardrijkskundig Schoolboek ten dienste der Neder-
landsche Jeugd. Naar het Fransch bewerkt, door
een' R. C. Priester.
Geschied- en Aardrijkskundige Beschrijving der Pro'
einde Noord-Braband, ten gebruike der scholen.
Door Dr. C. 11. Hermans. Met eene kaart der
Provincie.
(6c^cïjictiï[uubf0e JPccRcn:
G. F. WiEDEMiNN, Algemeene Geschiedenis, 3deelen.
» » n Algemeene Geschiedenis, 4.« deel
l.e en 2.e aflevering. (De 3.« aflevering is Ier perse.)
Geschiedenis der Nederlanden, met 92 platen,
n » » zonder platen.
Geschiedenis der Fransche Omwenteling, l.e en 2.®
deel. (Het vervolg op dit wei k, of de Geschiedenis
des Franschen 'Keizerrijks, is ter perse.)
Romeinsche Geschiedenis.
Beknopte Schels der Faderlandsche Geschiedenis.
Bijbelsche Geschiedenis, 1.« — 3.^ stukj».