Boekgegevens
Titel: Aardrijkskundig leesboek voor de lagere scholen.: (Naar de behoefde des tijds gewijzigd)
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn en Zoon, 1845
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 995
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200137
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Fysische geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardrijkskundig leesboek voor de lagere scholen.: (Naar de behoefde des tijds gewijzigd)
Vorige scan Volgende scanScanned page
de vitgekers dezes debiteren met
goed succes de hjvolgeisde
ïjcftcnrnnibige ïBcrfien :
J. Heümas , Verzameling van Rekenkundige VooT'
»tellen, voor het aanvankelijke onderwijs der Jeugdi
G, van dbh Ver, Practisch Rekenboekje voOr eersl'_
beginnenden, tot schoolgebruik ingerigt.
Eerste Rekenboekje, bevattende de Vijf Hoofdrege-
len in onbenoemde, gewone en decimale getallen.
Nieuw Klassikaal Rekenboekje voor Eerstbeginnen-
den, bevattende de Hoofdregelen in onbenoemde
getallen door «... » N.o 1.
Idem: met Decimale- en Benoemde Getallen, N.o 2.
Idem: bevattende alleenlijk den Regel van Drieën
met geheele en decimale getallen, N." 3.
Vermenigvuldig Tafeltje, met eene Tafel der meest
gebruikelijke Malen en Gewigten.
Vermenigvuldig Tafeltje, met da onderscheidene
schrijf- en leesteekens.
(jCaalfiunbiQE îlDecSen:
A. Salts, Natuurkundige regelmaat der Tale: be-
nevens hel algemeen gebruik.
E. Njssikg, Oefeningen in de Nederduitsche Taal,
voor de Nederlandsche Scholen.
H. J. Meerman vas deb Horst, Observations gram-
maticales , pouvant servir de préliminaires à l'étude,
de quelques langues vivantes, et principalement à
celle de la grammaire Hollandaise.
Handleiding voor eersiheginnenden, om op eene ge •
makkelijke wijze de verbuiging cn vervoegingen
der Flansche taal te leereii.