Boekgegevens
Titel: Aardrijkskundig leesboek voor de lagere scholen.: (Naar de behoefde des tijds gewijzigd)
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn en Zoon, 1845
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 995
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200137
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Fysische geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardrijkskundig leesboek voor de lagere scholen.: (Naar de behoefde des tijds gewijzigd)
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 44 ) .
gereedschappen en wapenen, maken vischnet-
ten , fijne mallen, enz. Europesche zendelingen
beraoeijen zich slerk , om hen lot de Chrisle-
Jijke Godsdienst te brengen.
Ziedaar, jonge lezers, eenige weinige regels
over de vijf werelddeelen , waaruit gij kunt be-
sluiten , dat de Aardrijkskunde zoo nuttig als
vermakelijk is, doch ook tevens, dal dezelve
eene vlijtige beoefening vereischl van meer dan
een paar maanden , om daarin eenige aanmer-
kelijke vorderingen te maken. Besluit daaruit, dat
God alles zoo wijs en schoon voor den mensch
heeft ingerigt: duizende dingen zijn er aanwe-
zig , om den mensch of lol nut of tot vermaak
te strekken. Besluit verder ook, dat gij daarom
voor God den diepsten eerbied moet hebben ,
en Hem , den Heer van Hemel en Aarde , de
groolste dankbaarheid verschuldigd zijl! Vol
bewondering en aanbidding moet gij uitroepen :
God is i^root, wijs, magtig en goed!