Boekgegevens
Titel: Aardrijkskundig leesboek voor de lagere scholen.: (Naar de behoefde des tijds gewijzigd)
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn en Zoon, 1845
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 995
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200137
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Fysische geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardrijkskundig leesboek voor de lagere scholen.: (Naar de behoefde des tijds gewijzigd)
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 40 )
les; in Nederlandsch Guyana de isolonie Suri'
name en Opper- en Neder-Nickeri; in Oceanië
of Australië het eiland Banna; de residentie
Bengkoelen op Sumatra; Batavia, Samarang
en Soerabaya op het eiland Java , en onder-
scheidene andere bezittingen op de Moluksche
eilanden , Madura , Celehes , Amboina , enz.
Zoo zouden wij u nog meer merkwaardige
zaken over ons vaderland en bezittingen kunnen
opnoemen, ware het, dat ons bestek zulks toe-
liet en wij u niet wilden onderhouden , over
Azië, Afrika , Amerika en Australië.
OTER ANDERE WERELDDEELEF.
• Azië is het grootste werelddeel ; hetzelve
strekt zich uit onder alle luchtstreken en be-
slaat bij de 700,000 vierkante mijlen , waarop
600 millioen menschen wonen. Azië hééft vele
gebergten en daaronder het Mustaagsche, wier
kruin , volgens Crawfcrd , 25,000 voet boven
de oppervlakte der zee zoude reiken ; ook heeft
men er vele en groote stroomen, welke wij hier
niet zullen opnoemen ; gij kent er ook ligtelijk
eenige uit uwe géographie C). De voortbreng-
selen zijn zoo verscheiden als de luchtstreek ; er
heerscht in het Noorden de ondragelijkste koude
en in het Zuiden eene verschroeijende hitte.
Eenige Aziatische volken leven als Nomaden,
trekken van de eene landstreek naar de andere;
(*) Bij de Uitgevers deze» is bij het onderwijs een zeer
geschikt Aardrijkskundig werk in het licht gegeven.