Boekgegevens
Titel: Aardrijkskundig leesboek voor de lagere scholen.: (Naar de behoefde des tijds gewijzigd)
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn en Zoon, 1845
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 995
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200137
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Fysische geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardrijkskundig leesboek voor de lagere scholen.: (Naar de behoefde des tijds gewijzigd)
Vorige scan Volgende scanScanned page
{ 38 )
ïlelbaar; maar bitsche bestraffingen kunnen zQ
niet verdragen.. Zy zijn bekwaam om alles tvi
leeren , en behoeven kunsten en geleerdheid
voor geene andere natiën onder te doen ; zelfs
overtroffen zij vroeger de .Venetianen en Genu-
ezen in de kunst van zeevaart en koophandel.
Er is in ons rijk geene heerschende Godsdienst.
De regeringsvorm is bepaald koninklijk en de
kroon erfelijk in het huis Oranje-IVassau. De
koning resideert te ^s Hage; doch hij heeft
ook vele andere zomer- en winterverblijven. De
oudste zoon des 4(onings of de vermoedelijke
troonserfgenaam voert den titel van Prins van.
Oranje (thans Willem Frederik Paül Alexan-
der Lodewijk, geboren den 19 Februarij 1817.)
De Algemeene Stalen, welke het Nederlandsche
volk vooïsteWen (representeren), beslaan uit twee
kamers. De leden der eerste kamer , welke
voor hun leven lang door den koning benoemd
worden en ten minste veertig jaren moeten be-
reikt hebben, zijn acht en twintig in getal. De
tweede Aawer beslaat uil acht en vijftig leden,
niet beneden de dertig jaren oud; deze worden
gekozen door de Provinciale Staten, welke uit
drie standen, de ridderschap, de sleden en den
landelijken stand , bestaan. De staatsministers
hebben zitting in de beide kamers , of ais mi-
nisters , in welk geval zij slechts eene delibe-
rerende (beraadslagende) stem hebben , of als
gewone medeleden.
Laat ons nu nog eenige merkwaardige steden
van de Nederlanden opnoemen : Amsterdam ,
aan het IJ, de hoofdstad des Rijks, eene der