Boekgegevens
Titel: Aardrijkskundig leesboek voor de lagere scholen.: (Naar de behoefde des tijds gewijzigd)
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn en Zoon, 1845
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 995
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200137
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Fysische geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardrijkskundig leesboek voor de lagere scholen.: (Naar de behoefde des tijds gewijzigd)
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 36 )
deti , iSai-dinié , de beide Siciliën , Pruissen ,
Beijeren , Saksen , Ilanover en Wurtenberg ;
één Geestelijke Staat: de Kerkelijks Staat;
seilt republieken : Zwitserland, lonié, Krakau ,
San Marino, Hamburg, Lubek, Bremen en
Frankfort ; één keurvorstendom : Hessen ; zes
grootheriogdommen: Baden, Hessen-Darmstad,
Saksen-PP^eimar, /tiecklenburg-Schwerin, Mec-
klenburg-Strelit% en Toskane; veertien hertog-
dommen: Oldenburg, Gotha, Meiningen, HU-
hurghauzen , Koburg , Brunswijk , Nassau ,
Dessau, Bernburg, Göthen, Modena, Parma,
Lucca en Luxemburg; één landgraafschap: Hes-
sen-Homberg; en twaall vorstendommen : Hohen
Zollern'Hechingen , Hohen Zollern- Sigma-
ringen , Schwar%burg-Rudolstad, Schwarz-
burg-Sonder hau sen, fValdek, Lippe-Detmold,
Schaumburg-Lippe, Lichtenstein, Beus%-Grei%,
Beusz-Schleiz , Heusz-Lobenstein en Reusz-
Ebersdorf,
Laat ons nog het eene en andere van ons
vaderland, de boven aangehaalde Nederlanden,
aanstippen ; en hierop moet gij uwe aandacht
bijzonder vestigen. Onze voorouders toch heb-
ben dezen grond , als ware het, aan de natuur
ontwoekerd ; wij zijn daarin geboren en opge-
voed ; wij genieten er duizenden zegeningen van
den Allerhoogste; terwijl ons 's lands wetten
vrijheid van geweten en vrijheid van godsdienst-
oefening verzekeren.
De luchtsgesteldheid is, in de onderscheidene