Boekgegevens
Titel: Aardrijkskundig leesboek voor de lagere scholen.: (Naar de behoefde des tijds gewijzigd)
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn en Zoon, 1845
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 995
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200137
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Fysische geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardrijkskundig leesboek voor de lagere scholen.: (Naar de behoefde des tijds gewijzigd)
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 35 ) .
kerk. Sommigen belijden de Joodsche, de Tur.
iien de Mahomedaansche en eenige Laplanders
de Heidensche Godsdienst. ,De meeste bescha-
ving vindt men in Midden-Europa en Italié,
In geen ander werelddeel bloeijen de manufak-
turen en fabrijken zoo als in Europa, vooral ia
Engeland, Frankrijk, de Nederlanden, Duitsch-
land en Zwitserland, De handel van Euro-pa
strekt zich uit tot alle werelddeelen en de verst
afgelegene eilanden. Engeland is echle^ de be-
heerscher der zee, en heeft alleen meer schepen
dan alle andere Europesche Staten te zaïnen.
De handel wordt in vele {anden van Europa
bevordert door ijzerbanen of spoorwegen, kunst-
stralen , kanalen , een welingerigt postwezen ,
banken , waarborg en handelmaatsclippijen. In
Europa werden de gewigtigste waarheden uit-
gevorscht, de nuttigste ontdekkingen'gedaan, de
edelste geestvoortbrengselen voortgebragt en de
wetenschappen uitgebreid. De Turken zijn zeer
achterlijk in beschaving en' kunsten. Men telt in.
dit werelddeel meer dan tachtig Hoogescholen ,
welke door eene menigte Gymnasien, Lyceën of
Collegiën worden voorgewerkt; terwijl in de tal-
r^ke lagere scholen aan de algémeene volksverlich-
ting gearbeid wordt. Op vele plaatsen bestaan Aka-
demien van wetenschappen en kunsten. Europa
■wordt verdeeld in drie keizeirijken: Oostenrijk,
Musland en Turkije; vijftien koningrijken :
Portugal, Spanje, Frankrijk, Grootbrittanié,
dfe Nederlanden , België , Denemarken , Zwe-