Boekgegevens
Titel: Aardrijkskundig leesboek voor de lagere scholen.: (Naar de behoefde des tijds gewijzigd)
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn en Zoon, 1845
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 995
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200137
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Fysische geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardrijkskundig leesboek voor de lagere scholen.: (Naar de behoefde des tijds gewijzigd)
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 34 •)
mineralen van de voornaamste soort en in ge-
noegzamen voorraad, Hongarije en Zevenbergen
hebben de voornaamste goud- en zilvermijnen ;
de Noordelijke landen zijn rijk aan ijzer. Eu^
ropa heeft overvloedig steen-, zee-ep bronzoiit.
Het getal inwoners van Europa bed,raagt over
de 178 millioen ; deze zijn zeer ongelijk over
deszelfs bodem verdeeld; want men rekent, dat
in Busland en Zweden slecht 3 tot 400 men-
.schen op eene vierkante mijl leven; terwijl er
zich in de Nederlanden, waar de bevolking het
sterkste is, Italië, Frankrijk , Groot-Brittani^
en Duitsckland, zoo vele duizenden op dezelfde
ruimte generen. De hoofdtalen , welke in Eu-
ropa gesproken worden , zijn : het Duilsch (in
Hoog- en .Nederduitsch verdeeld), waaruit hq^t
Engelsch, Zvveedsch en Deensch ontstaan is;
het Latijn thans alleen de laai der geleerden,
maar'moeder der Italiaansche, Franse,he, Spaan*
sehe en Portugesche talen ; hel Slavonisch ,
waartoe het Russisch , Poolsch , Boheemsch ,
Wendisch , Bulgaarsch , en Illyrisch behooren ;
het Nieuw' Griekse hT; de Turksch-Tar laar sehe
laai, enz. _De heerschende Godsdienst in Eu-
ropa is^de Christelijke, namelijk: Aq Boomsch-
Catholijke, welke de meeste belijders heeft, de
Protestantsche, verdeeld in Luthersche , Gere-
formeerde , "Anglikaansche of Engelsche kerk,
benevens verscheidene sekten van Wederdoopers,
Mennonieten, Kwakers, ünitaristen , Methodis-
ten , Hernhutters en eindelijk de Grieksche