Boekgegevens
Titel: Aardrijkskundig leesboek voor de lagere scholen.: (Naar de behoefde des tijds gewijzigd)
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn en Zoon, 1845
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 995
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200137
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Fysische geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardrijkskundig leesboek voor de lagere scholen.: (Naar de behoefde des tijds gewijzigd)
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 31 )
Kabel den Groote, op het einde der achtste
eeuw, tot zulk eene grootheid, dat daaruit
naderhand de nieuwe staten van Frankrijk,
Duilsohland, Italië, enz. ontslaan zijn. Te
dezen zelfden tijde begonnen de Noord- en Oos«
telijiie volken van Europa invloed te hebben op
de wereldlijke handelingen. In de elfde eeuw
begonnen de kruistogten, die millioencn men*
sehen van het leven beroofden, ofschoon ander-
zins de kruistogten in alle landen van Europa
eenen burgerstand vormden , de lijfeigenschap
afschaften en de kunde en geleerdheid van Ara-
bié naar Europa overplantten. Voorts bragten
de opgerigte hooge scholen , de uitvinding der
Boekdrukkunst, veel toe tol de verdere beschaving
van Europa. Uit den chaos der middel-eeuwen
ontstonden de nieuwe staten: Duitsckland,
Frankrijk, Spanje, Portugal, Engeland,
Schotland, Helvetié , de Italiaansche staten,
Bongaryé, Boheme, Polen, Denemarken, Zwe-
den en Rusland.
De Turken , een Aziatisch volk , bemoeiden
zich met de verovering van Konstantinopel in
1453, indestaten Europa. Oostenrijk^
P/ederland, België en Pruissen werden nu bedui-
dende staten; terwijl Rusland, onder Peter I,
eene geheel andere gedaante aannam, Karel V
en Lodewijk XIV speelden vervolgens aanzien-
Jgke rollen ; en Napoleon gelukte het bijna om
alle Europesche staten lot eene algemeene mo-
narchij te vormen, doch zijne heerschappij en
magt was van korten duur, en daarna volgde de
verdeeling der landen, zoo als zij thans bestaat.