Boekgegevens
Titel: Aardrijkskundig leesboek voor de lagere scholen.: (Naar de behoefde des tijds gewijzigd)
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn en Zoon, 1845
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 995
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200137
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Fysische geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardrijkskundig leesboek voor de lagere scholen.: (Naar de behoefde des tijds gewijzigd)
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 30 )
plaals kwamen de min beschaafde Turken , en
men mag, het oog op Turkije slaande, deze
rebels daarop toepassen :
Dat land is nu verwilderd,
Waar Paius plagt te staan,
Ia thans een' uil geschilderd!
Toen het groote rijk van Alexander den
Groote werd opgelost ^ begon het verval van
Griekenland, en ten gelijken tijde verhief zich een
andere staat in Italië, namelijk die der Romei*
nen; dit volk met eene reuzenpiagt, onderwierp,
in den tijd van 700 jaren, bijna alle volken der
toen bekende wereld.^ Geleerdheid en bescha-
ving werden uit Griekenland naar Italïè over-
geplant , en van daar verder door Europa ver-
spreid. Uit nomaden of herdervolken werden
nu landbouwers, en er verhieven zich bloeijende
steden. Toen het Romeinsche ryk in tweeën
gedeeld, en daardoor deszelfs ondergang bewerkt
werd, had de groote volksverhuizing plaals,
welke veel invloed had op den politieken slaat
van Europa, Volken uit het ruwe Noorden vie-
len in de schoone en bebouwde oorden van Eu'
ropa , bragten hunne onbeschaafde zeden in de
Romeinsche provinciën mede , en alzoo werden
dezelve weder in harbaarschheid en onwetend^
heid gedompeld. Oostgothen en Longobarden
waren in Italië, Franken in Gallië, Westgo-
ihen in Spanje en ^nglosaxen in Engeland
gevallen , en hadden de bewoners dier landen
aan zich onderworpen , of zich daarmede ver-
eenigd, [Het rijk der Franken verhief zich onder